[Thông Báo] Nông Trại H5 Chính Thức Đóng Cửa 04/09/2018

Quý Vườn Chủ thân mến,

       Lời đầu tiên, Bí Ngô xin phép gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Vườn Chủ đã và đang tham gia trải nghiệm sản phẩm Nông Trại H5 trong suốt thời gian qua.

       Chia tay với Nông Trạng H5, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục đồng hành trên những miền đất mới. Dưới đây là  sản phẩm mà quý Vườn Chủ khi tham gia sẽ nhận được quà hỗ trợ chuyển đổi:

Thời Gian Nội Dung
06/09/2018 Ngừng cập nhật tất cả sự kiện trong game
11/09/2018 Đóng cổng nạp zingxu.
17/09 đến 24/9/2018 Chính thức hỗ trợ Vườn Chủ các gói quà chuyển đổi.
24/09/2018 Chính thức ngừng cung cấp dịch vụ (đóng cổng Đăng Nhập)
  • Đăng ký hỗ trợ

Qua đó, BĐH Nông Trại H5 sẽ tiến hành nhận thông tin đăng ký yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi sang sản phẩm Ngọa Long VN từ ngày 05/09 đến 16/09/2018 Sau thời gian trên, khiếu nại hỗ trợ sẽ không được giải quyết. Thông tin đăng ký, kèm các gói hỗ trợ như sau:

Đăng ký thông tin hỗ trợ: 
  • Hình thức hỗ trợ: Sản phẩm Ngọa Long VN sẽ hỗ trợ dựa vào mốc ZingXu Vườn Chủ đã nạp trước đó tương ứng với gói quà hỗ trợ như sau:
Gói Quà Hỗ Trợ Chuyển Đổi
  Mốc Nạp (zingxu) Vàng

Hỗ trợ 1

Hơn 500.001 ZingXu 100,000
Hỗ trợ 2 200.001 ~ 500.000 ZingXu 70,000
Hỗ trợ 3 50,0001 ~ 200.000 ZingXu 50,000
Hỗ trợ 4 200 ~ 50.000 ZingXu 30,000
  • Lưu ý: Vàng hỗ trợ sẽ không tăng cấp VIP và áp dụng hỗ trợ từ server 407-Thần Đao trở về sau.

Đăng nhập hệ thống và điền thông tin theo mẫu hỗ trợ như sau:

  • ZingID: (tên đăng nhập tài khoản Ngọa Long-web)
  • Tên Nhân Vật:
  • Server ID + Tên Server:
  • Mốc ZingXu đã nạp
  • Link gửi hỗ trợ: https://hotro.talktv.vn/#login/14

       BĐH Nông Trại H5 tiếp nhận thông tin đăng ký yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi sang sản phẩm Ngọa Long VN đến hết ngày 16/09/2018. Do đó, quý Vườn Chủ vui lòng đăng ký trước thời gian trên để nhận được hỗ trợ tốt nhất từ BĐH.

       Mọi ý kiến thắc mắc và các hỗ trợ liên quan đến việc ngừng phát hành sản phẩm Nông Trại H5, các Vườn Chủ vui lòng liên hệ kênh hỗ trợ.

 

Trân trọng kính báo,