Sự Kiện - Quỹ Trưởng Thành 19/01/2018

Qúy Vườn chủ thân mến,

Nhằm đem lại nhiều lợi ích cùng các ưu đãi ngập tràng, giúp quý Vườn chủ gia tăng sản lượng, đạt chuẩn nông dân chính hiệu tại Nông Trại H5. Bé Bí Ngô xin gửi đến quý Vườn chủ sự kiện "Quỹ Trưởng Thành", với nội dung như sau:

Nội Dung

 • Quý Vườn chủ dùng Kim Cương để mua các gói Quỹ Trưởng Thành từ hoạt động, sau khi hoàn tất mua gói, khi nâng cấp độ Nông Trại sẽ nhận lại Kim Cương tương ứng tại cấp độ yêu theo yêu cầu!
 • Lưu ý: Mỗi Vườn chủ chỉ mua được 1 gói duy nhất, do đó vui lòng chọn kĩ trước khi mua!

Quỹ Trưởng Thành

1. Gói Thường
 • Điều kiện: 500 Kim Cương.
 • Đối tượng: Dành cho tất cả Vườn chủ của Nông Trại H5.
 • Ưu đãi: Nhận ngay gói Phúc Lợi S.

2. Gói VIP 1
 • Điều kiện: 1,000 Kim Cương.
 • Đối tượng: Dành cho Vườn chủ có Thẻ VIP 1.
 • Ưu đãi: Nhận ngay gói Phúc Lợi SS.

3. Gói VIP 2
 • Điều kiện: 2,000 Kim Cương.
 • Đối tượng: Dành cho Vườn chủ có Thẻ VIP 2.
 • Ưu đãi: Nhận ngay gói Phúc Lợi SSS.