Sự Kiện Nạp Tích Lũy 27/12/2017

Hoạt Động Nạp Tích Lũy là một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đến với Nông Trại H5, đây là cơ hội để nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nhân dịp Open Beta.

Thể Lệ

  • Thời gian: 10:00 27/12 đến 23:59 02/01/2018.
  • Đối tượng: Dành cho tất cả Vườn chủ của Nông Trại H5.

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Vườn chủ nạp tích lũy đủ số Kim Cương có thể nhận các phần thưởng tương ứng.

Tích Lũy Nạp Phần Thưởng
88 Kim Cương Quạt *3, Bón cây (4h) *3, Vàng *3000
188 Kim Cương Quạt *5, Bón cây (4h) *5, Vàng *5000
388 Kim Cương Quạt *10, Bón cây (4h) *10, Vàng *10.000
588 Kim Cương Hộp Vàng *15, Lương Thực Pet (1 ngày) *3, Vàng *20.000
688 Kim Cương Hộp Vàng *15, Lương Thực Pet (1 ngày) *5, Vàng *30.000
888 Kim Cương Hộp Tím *20, Thẻ Quản Gia (7 ngày) *1, Vàng *40.000