Hướng Dẫn Tính Năng Viện Nghiên Cứu 08/11/2017

Viện Nghiên Cứu giúp chủ vườn gia tăng cấp ruộng – cấp xưởng: tăng sản lượng cây trồng trên mảnh đất đã nghiên cứu, hoặc tăng thêm 1 dây chuyển xưởng sản xuất.

1.Tăng Cấp Ruộng

Lưu Ý đối với “ mảnh bị trộm hết “: chủ vườn gia tăng càng cao sẽ giúp chủ vườn khi bị bạn bè qua hái trộm, chủ vườn sẽ không bị trộm hết nông sản, mà sẽ giúp cho chủ vườn giữ lại được % sản lượng.


Cùng khám phá "Nghiên Cứu" nào!


Tăng cấp ruộng, mở thêm đất trồng

  • Chủ vườn thu thập đủ 4 loại vật phẩm: Kali - Nito – Phot Pho – Jenkela ( nhận được thông qua Đào Mỏ )
  • Sau khi có đủ số lượng vật phẩm yêu cầu, chủ vườn tiến hành nâng cấp đất hoặc xưởng.
  • Chủ vườn mở được mảnh đất tới đâu, viện nghiên cứu sẽ mở đất cho chủ vườn tiến hành nâng cấp tới đó theo số thứ tự như sau:

2.Tăng Cấp Xưởng

  • Tăng cấp xưởng giúp chủ vườn có thêm dây chuyền sản xuất.
  • Khi dây 1 quá nóng, chủ vườn có thể sử dụng dây 2 để tiếp tục việc sản xuất.
  • Nguyên liệu cần nâng cấp: đá đồng, đá bạc, đá vàng, đá thiếc( nhận qua Đào Mỏ ).
  • Sau khi đủ số lượng yêu cầu, chủ vườn tiến hành nâng cấp xưởng.


Tăng cấp xưởng, mở rộng dây chuyền sản xuất