Hướng Dẫn Tính Năng Đào Mỏ 23/11/2017

Hoạt động Đào Mỏ giúp Vườn chủ có thể tìm được những nguyên liệu nâng cấp dùng trong Viện Nghiên Cứu. Ngoài ra, trong quá trình đào, Vườn chủ còn có thể nhận những mảnh quý hiếm đem đi đổi lấy vật phẩm trang trí, hoặc sẽ ngẫu nhiên nhận Kim Cương.

Hướng Dẫn

  • Vườn chủ sau khi mua "Đào Mỏ" tại Shop.


Giao diện Đào Mỏ

  • Vườn chủ nhấp chọn những ô gạch sáng gần cửa để tiến hành đào.


Nhấp vào ô sáng để đào

  • Mỗi một lần nhấp đào gạch, Vườn chủ sẽ tiêu hao 10 điểm. Sau khi tiêu hao hết 1000 điểm, Vườn chủ hãy tiến hành bổ sung để có thêm điểm tiếp tục hoạt động đào.


Vật phẩm yêu cầu để bổ sung ( mỗi ngày mỗi khác )

Quý Vườn chủ hãy lưu ý mỗi ngày chỉ có thể bổ sung điểm 20 lần.