Hướng Dẫn Thẻ VIP 21/11/2017

VIP là một trong những tính năng đặc biệt quan trọng khi tham gia trải nghiệm tại thế giới Nông Trại, với những đặc quyền vô cùng hấp dẫn, Vườn chủ có thể tự tin thể hiện đẳng cấp Phú Hào và trình độ làm vườn của mình.


Giao diện Avatar độc quyền


Đặc quyền thẻ VIP

1. Thẻ VIP 1

  • Cần tiêu hao: 50,000 vnđ, sau khi mua thành công sẽ nhận ngay 400 Kim Cương.
  • Vườn chủ sẽ có 1 tháng ( 30 ngày ): mỗi ngày nhận 20 Kim Cương.
  • Mở ngay Tăng Trưởng Ruộng: giúp ruộng nhà bạn chín ngay.
Cách Sử Dụng Tăng Trưởng Ruộng

Tăng Trưởng Ruộng: mỗi ngày miễn phí 2 lần tăng tưởng ruộng, 3 lần tăng trưởng ruộng bằng đạo cụ

Sau khi sử dụng chức năng Chín Ngay trên ruộng, Vườn chủ sẽ chọn tiếp đạo cụ để tăng trưởng ruộng nếu Vườn chủ tiếp tục trồng trọt.

Vườn chủ cần lưu ý, “Bón Cây“ phải đủ số lượng mới có thể sử dụng “Tăng tốc nhanh

  • Bước 1: Nhấp chọn NPC.
  • Bước 2: Chọn tăng tốc để nông phẩm đang trồng chín ngay.

2. Thẻ VIP 2

  • Cần tiêu hao 100,000 vnđ: nhận ngay 800 Kim Cương.
  • Mỗi ngày nhận thêm: 50 Kim Cương.

Lưu Ý: Vườn chủ có thể sử dụng cùng lúc 2 thẻ VIP.
Sau khi mua thẻ thành công, Vườn chủ sẽ nhận ngay avatar độc quyền từ mỗi thẻ.