Hoạt Động Giới Hạn Mua 26/04/2018

Quý Vườn chủ thân mến,

Hội Người Nông Dân xin thông báo  Hoạt Động Giới Hạn Mua sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 02/05 - 08/05 với những vật phẩm quý giá. Đây là cơ hội cho những chủ vườn chưa tham gia hoặc có ý định tham gia để sở hữu những vật phẩm vô giá này về cho trang trại của mình tại Nông Trại H5. Nhanh chóng tích lũy hoặc nạp thêm Kim Cương để tham gia ngay nào.

Thể Lệ

  • Thời gian: 00:01 Ngày 02/05 - 23:59 Ngày 08/05/2018.
  • Đối tượng: Dành cho tất cả quý Vườn chủ của Nông Trại H5.

Nội Dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Vườn chủ có thể dùng Kim Cương để mua về những vật phẩm quý giá như sau:
Vật Phẩm Giá Bán Giới Hạn Mua
Kim Tư 1.299 Kim Cương Vô hạn
Hồ Xanh 1.299 Kim Cương Vô hạn

Lưu ý: Những vật phẩm nêu trên chỉ được mở bán trong thời gian diễn ra sự kiện tuần 1 của Tháng 5.