Hoạt Động Giới Hạn Mua 24/04/2018

Quý Vườn chủ thân mến,

Tại hoạt động lần này, quý Vườn chủ có cơ hội sở hữu những vật phẩm đặc biệt, mà quý Vườn chủ chỉ có thể có được trong thời gian diễn ra sự kiện Đón Chào Đại Lễ 30/04 - 01/05 lần này. Hãy nhanh chóng cùng Bí Ngô tham gia hoạt động này nhé!

Thể Lệ

  • Thời gian: 00:01 Ngày 25/04 - 23:59 Ngày 01/05/2018.
  • Đối tượng: Dành cho tất cả Vườn chủ của Nông Trại H5.

Nội Dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Vườn chủ có thể dùng Kim Cương để mua về những vật phẩm lạ, quý giá như sau:
Vật Phẩm Giá Bán Giới Hạn Mua
Kim Tư 1.299 Kim Cương Vô hạn
Hồ Xanh 1.299 Kim Cương Vô hạn

Lưu ý: Những vật phẩm nêu trên chỉ được mở bán trong thời gian diễn ra sự kiện chào mừng Đại lễ 30/04 - 01/05.