Hệ Thống Nhà Máy 09/11/2017

Hệ Thống Nhà Máy

1. Giới Thiệu
  • Vườn chủ có thể xây nhà máy tại nông trại, sau khi xây xong, có thể đem sản phẩm nhận được từ cây trồng và chăn nuôi gia công để chế tạo thành phẩm.
  • Dựa vào cấp bậc của Vườn chủ, công thức tạo ra thành phẩm sẽ ngày càng nhiều.
  • Các loại thành phẩm cực kỳ phong phú, gồm 3 loại như thực phẩm, thức uống, may dệt.


Hình ảnh minh họa nhà máy

2. Cách Chơi
  • Muốn sản xuất vật phẩm nào, Vườn chủ cần kiểm tra số lượng nguyên liệu đủ để sản xuất.
  • Trường hợp thiếu nguyên liệu: Vườn chủ có thể sử dụng Kim Cương để mua nhanh nguyên liệu cần có.


Chọn thành phẩm để sản xuất

  • Mỗi lần sản xuất sẽ tăng nhiệt độ của nhà máy.
  • Nhiệt độ sẽ chuyển màu báo động sức quá tải: XanhVàngĐỏ.
  • Khi lượng nhiệt sản xuất quá tải, Vườn chủ sẽ không thể sản xuất được nữa: Cần thời gian bảo dưỡng máy cho đến khi hạ nhiệt độ còn 0 độ, hoặc Vườn chủ sử dụng "Quạt" ( nhận thông  qua sự kiện ) để hạ 25 độ/lần.


Chiếc "Quạt" thần kỳ, thổi bay cơn nóng!