Hệ Thống Chăn Nuôi 09/11/2017

Hệ Thống Chăn Nuôi

1. Giới Thiệu
  • Vườn chủ có thể nuôi gia cầm, gia súc để nhận được sản phẩm. 
  • Dựa vào cấp bậc của người chơi, có thể mở khóa ra nhiều gia súc chăn nuôi.
  • Sản phẩm tạo ra từ việc chăn nuôi có thể đến nhà máy gia công thành sản phẩm khác hoặc đem bán cho cửa hàng hay bạn bè.


Đàn gia súc đang chờ được ăn nè!

2. Cách Chơi
  • Nông trại mặc định có sẵn 1 chuồng trại gia cầm, có thể nuôi gà.
  • Tùy theo cấp bậc tăng cao, người chơi có thể mở khóa và tạo ra nhiều loại chuồng chăn nuôi gia cầm, gia súc (có thể mua tại cửa hàng).
  • Sau khi chuồng trại được tạo ra sẽ là cấp 1, muốn nâng cấp cần phải cung ứng đủ số lượng nguyên liệu chỉ định, nâng cấp chuồng sẽ giúp nâng cao sản lượng chăn nuôi.
  • Sau khi tạo thành chuồng sẽ mặc định có 1 con động vật (Chuồng gia cầm mặc định có 3 con), người chơi có thể sử dụng vàng để mua nhiều động vật hơn (Tối đa 5 con), tăng số lượng động vật sẽ tăng sản lượng chăn nuôi.
  • Chăn nuôi động vật tất nhiên không thể quên cho động vật ăn, thức ăn sẽ được mua bằng vàng, mỗi con sẽ cần một phần thức ăn để cho sản lượng.


Hình ảnh minh họa Trại gà


Hình ảnh minh họa Trại Bò


Hình ảnh minh họa Trại Heo


Hình ảnh minh họa Trại Cừu