Hệ Thống Thú Yêu 09/11/2017

Hệ Thống Thú Yêu

1. Giới Thiệu
  • Vườn chủ có thể nuôi thú yêu để trông giữ nông trại, thú yêu sẽ tấn công người đến trộm nông sản.
  • Khi thú yêu tấn công sẽ có xác suất nhận được vàng từ người trộm.
  • Có thể thông qua việc cho ăn để thú yêu đạt trạng thái no, trong trạng thái no, thú yêu mới có thể làm việc.
2. Hướng Dẫn mua
  • Level mở: Cấp độ 1.
  • Thú yêu có thể mua bằng: Vàng hoặc Kim Cương.


Trước tiên, vào Shop nhé…!!!


Chọn mục Thú Yêu nha…!!!

  • Vậy là Vườn chủ có thể lựa chọn Thú Yêu theo ý thích để canh giữ Nông Trại nhà mình rồi đấy.