Hệ Thống Nhiệm Vụ 10/11/2017

1. Nhiệm Vụ Hướng Dẫn

 • Vườn chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được rất nhiều thưởng.
 • Nhiệm vụ bao gồm trồng cây, ghép sản phẩm, giao nộp đơn hàng, mua kiến trúc, thêm bạn, tương tác với bạn…
 • Một loạt các nhiệm vụ cơ bản rất dễ hoàn thành trong game sẽ được đưa ra và có hướng dẫn cụ thể giúp Vườn chủ dễ dàng trải nghiệm toàn diện các tính năng trong game một cách hoàn chỉnh.


Hình ảnh minh họa

2. Nhiệm Vụ Hằng Ngày

 • Mỗi ngày sẽ có 12 nhiệm vụ hằng ngày đơn giản cố định chủ yếu thông qua: Trồng trọt, chăn nuôi, tương tác bạn bè, sản xuất…
 • Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận phần thưởng nâng cấp đất phong phú như: Gỗ, tim, vàng…
 • Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được reset sau 00:00 mỗi ngày.


Hình ảnh minh họa nhiệm vụ hàng ngày

3. Nhiệm Vụ 30 Đơn Hàng

 • Dựa vào cấp bậc của Vườn chủ, hệ thống mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên gửi số đơn hàng nhất định cho Vườn chủ (Tối đa hiển thị 9 đơn hàng).
 • Đơn hàng cần phải giao nộp loại nông sản hoặc sản phẩm với số lượng chỉ định để hoàn thành.
 • Vườn chủ có thể vào giao diện đơn hàng để xem tiến độ và trạng thái của đơn hàng.
 • Trạng thái chia là 2 loại: Hoàn thành và chưa hoàn thành, trong đó trạng thái chưa hoàn thành sẽ hiển thị số lượng sản phẩm để giao nộp.


Hình ảnh minh họa nhiệm vụ hàng ngày

4. Nhiệm Vụ Bến Tàu

 • Yêu cầu: Cấp 21.
 • Mỗi ngày hệ thống sẽ gửi đến Vườn chủ 9 nhiệm vụ ngẫu nhiên bất kì chủ yếu thông qua: Trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi… giao nộp những vật phẩm hay thành phẩm theo yêu cầu.
 • Vườn chủ có thể nhờ sự trợ giúp của bạn bè để hoàn thành một cách nhanh chóng.
 • Bạn bè trợ giúp Vườn chủ sẽ nhận được: Kinh nghiệm và tim.
 • Phần thưởng nhiệm vụ Bến Tàu: Vàng, kinh nghiệm, rương..


Hình ảnh minh họa nhiệm vụ Bến Tàu