Hệ Thống Bày Bán 09/11/2017

Hệ Thống Bày Bán

1. Giới Thiệu
 • Đến với Nông Trại H5, Vườn chủ sẽ được tham gia trải nghiệm chợ giao dịch với người chơi khác.
 • Vườn chủ có thể đem nông sản hoặc sản phẩm dư thừa lên kệ trong chợ, bán cho những Vườn chủ có nhu cầu.
 • Thực hiện sự chia sẻ trong game, không chỉ nhận được vàng, mà còn giúp đỡ được cho bạn bè, tăng sự tương tác với bạn bè trong game.
 • Đưa sản phẩm lên kệ trong chợ sẽ được 3 giờ quảng cáo miễn phí.
 • Quảng cáo sẽ được gửi thông qua hệ thống nhận báo Chim Cánh Cụt, tất cả bạn bè đều có thể xem được.
 • Vườn chủ còn có thể sử dụng kim cương để tăng thời gian quảng cáo.
2. Cách Chơi
 • a. Hướng Dẫn Bày Bán Nông Sản:
  • Bước 1: Chọn nơi muốn bán nông sản của mình.


Nhấp vào để mở sạp!!

 • Bước 2: Đưa nông sản muốn bán lên sạp (Chú ý: Điều chỉnh số lượng và vàng).


Nhấp để đưa nông sản lên kệ hàng!!!

 • b. Hướng Dẫn Cách Mua:
  • Bước 1: Chọn Chim Cánh Cụt mở giao diện mua.


Chú Chim Cánh Cụt sẽ giúp bạn mua hàng!!

 • Bước 2: Lựa chọn nông sản muốn mua từ Vườn chủ khác.
 • Bảng giao dịch sẽ tự động làm mới: 300 giây/lần.
 • Thanh toán bằng tiền vàng.
 • Ngoài ra, bằng cách này Vườn chủ có thể sang nhà hảo hữu mới – kết bạn làm quen Vườn chủ mới.


Trông hấp dẫn quá, nhấp vào mua thôi!