Hệ Thống Bạn Bè 09/11/2017

Hệ Thống Bạn Bè

1. Giới Thiệu
 • Vườn chủ có thể dễ dàng thêm bạn trong Nông Trại H5, dễ dàng nhận được sự tương tác của đối phương với Vườn chủ khác.
 • Bạn bè bao gồm: Bạn trong game, bạn Zalo, bạn Facebook.
 • Hệ thống bạn bè sẽ được mở khi Vườn chủ đạt cấp bậc nhất định.
 • Trong game có thể thêm tối đa 50 bạn.


Giao diện bạn bè

2. Giao Diện Bạn Bè
 • Vườn chủ nhấp vào góc trái tại giao diện chính sẽ mở ra giao diện bạn bè.
 • Trong giao diện bạn bè bao gồm bạn bè Zalo, bạn bè trong game.
 • Bạn bè được xếp theo thứ tự đăng nhập từ lâu nhất đến gần đây nhất, cấp bậc cao đến thấp.
 • Khung ảnh đại diện: Nữ sẽ là màu hồng, Nam là màu xanh.
3. Kết Bạn Trong Game

Kết bạn thông qua ID nhân vật:

 • Bước 1: Click chọn giao diện "Bạn Mới".

 • Bước 2: Điền ID của bạn muốn kết bạn.

 • Bước 3: Đồng ý kết bạn với người chơi đã gửi lời mời.

4. Sang Thăm "Hàng Xóm"

Viếng thăm nông trại của bạn bè: Vườn chủ nhấp vào ảnh đại diện của bạn bè để viếng thăm nông trại của người đó, tại nông trại của bạn bè có thể tiến hành một loạt thao tác tương tác như:

 • a. Trộm:
  • Khi cây trồng tại nông trại của bạn bè đã chín, có thể bị người chơi khác hái trộm và nhận được số lượng nhất định, trên đầu cây trồng có thể trộm sẽ hiển thị biểu tượng có thể trộm.
  • Mỗi Vườn chủ chỉ có thể trộm 1 lần đối với cây trồng đó (Tức là cây đã trộm rồi không thể trộm nữa).
  • Khi cây trồng tại nông trại của mình chín, phải kịp thời thu hoạch, để tránh bị bạn bè trộm đi, sẽ bị giảm sản lượng.
  • Khi cây trồng của bạn bè trong trạng thái có thể trộm, trên góc phải hình đại diện của người bạn đó sẽ xuất hiện biểu tượng có thể trộm.


Cây trồng nhà bạn bè có thể trộm


Biểu tượng có thể sang trộm tại giao diện bạn bè

 • b. Tương Tác Bạn Bè - Chăm Sóc Cây Trồng:
  • Khi Vườn chủ viếng thăm nông trại của bạn bè, nếu cây trồng trong nông trại của bạn bè trong trạng thái đang sinh trưởng, đồng thời xuất hiện trạng thái thiếu nước, có sâu, Vườn chủ có thể giúp đỡ bạn bè tiến hành tưới nước, trừ sâu, từ đó nhận được điểm kinh nghiệm.
  • Tình trạng đột suất đối với cây trồng của bạn bè sẽ giống như tình trạng đột suất tại nông trại của mình. Khi cây trồng của bạn bè xuất hiện tình trạng đột suất, trên góc phải ảnh đại diện của người bạn đó sẽ xuất hiện biểu tượng cần giúp đỡ.


Hình ảnh giao diện biểu tượng nhà bạn cần giúp đỡ

 • c. Hoàn Thành Đơn Hàng:
  • Khi Vườn chủ viếng thăm nông trại của bạn bè, có thể giúp bạn bè hoàn thành những đơn hàng chưa được giao, chỉ cần nhấp vào trang đơn hàng, bấm giao những đơn hàng đã hoàn thành là được, giúp bạn bè hoàn thành đơn hàng sẽ nhận được vàng.
 • d. Cách Nhận Tim:
  • Khi Vườn chủ viếng thăm nông trại bạn bè, có thể nhấp vào Tim trên đầu nhân vật của bạn bè để nhận được tim hồng, tim hồng có thể dùng để mua đạo cụ đặc biệt.
  • Thông qua việc viếng thăm bạn bè để nhận tim hồng, mỗi người bạn, mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần, tối đa nhận được 10 lần.


Hình ảnh giao diện Tim nhà bạn

 • e. Ruộng Nhà Bạn:
  • Trong nông trại của mỗi người đều có 3 mảnh đất dành riêng cho bạn bè, được gọi là ruộng nhà bạn hay là  "Ruộng bạn".
  • Ruộng bạn chỉ để cho bạn bè trồng cây, mặc định mở 1 mảnh. Khi người chơi đạt yêu cầu nhất định, có thể nộp vàng để mở 2 mảnh còn lại.
  • Ruộng bạn chỉ có thể trồng cây trồng đặc biệt được chỉ định, tạm thời không thể trồng cây trồng bình thường.
  • Sau khi người chơi thu hoạch tại ruộng bạn, nông sản sẽ được gửi cho người bạn trồng cây thông qua hộp thư, người chơi sẽ nhận được 1 nửa sản lượng.
  • Khi ruộng bạn tại nông trại bạn bè trong trạng thái có thể trồng, trên góc phải ảnh đại diện của người bạn đó sẽ hiển thị biểu tượng ruộng bạn.


Ruộng nhà bạn


Hình ảnh giao diện ruộng nhà bạn đã chín


Hình ảnh giao diện biểu tượng đất tình bạn có thể trồng nhà bạn

 • f. Theo dõi và gửi tin nhắn:
  • Vườn chủ có thể để lại tin nhắn trong nông trại bạn bè.

 • g. Thuê Bạn Bè:
  • Trong game Vườn chủ có thể thuê bạn bè đến làm việc tại nông trại của mình, cùng lúc có thể thuê tối đa 3 người bạn. Sẽ giúp tăng sản lượng cây trồng, tăng năng suất sản xuất trong nhà máy, tăng thu nhập của các đơn hàng.
  • Vườn chủ được thuê sẽ nhận được kinh nghiệm và vật phẩm.
  • Vườn chủ có thể đồng thời ở 2 trạng thái thuê và được thuê.
  • Lưu ý: Đối với sản lượng cây trồng, Vườn chủ phải thuê trước khi trồng.