Giới Thiệu Bảng Xếp Hạng 09/11/2017

Nông Trại H5 là nơi các Vườn chủ có thể thỏa sức trổ tài sáng tạo và trình độ làm vườn của mình, ghi tên mình vào Bảng Xếp Hạng vinh danh cao quý.

  • Vườn chủ có thể thông qua hệ thống bảng xếp hạng để xem người chơi có xếp hạng cao nhất về độ trang trí/ thời trang/ sôi nổi.
  • Không chỉ có thể viếng thăm nông trại của chủ vườn trên bảng xếp hạng, còn có thể “ Like “ cho người chơi mà mình yêu thích.
  • Mục đích của bảng xếp hạng là để nâng cao sự nhiệt tình trong việc xây dựng nông trại của người chơi, đồng thời đốc thúc sự tương tác của chủ vườn.


Giao diện Bảng Xếp Hạng

Chúc Quý Vườn Chủ có thể nhanh chóng đạt đến vị trí cao nhất của Bảng Xếp Hạng, vang danh khắp mảnh đất Nông Trại H5 nhé!