Dời Thời Gian Trao Thưởng Tiêu Phí Tích Lũy 06/07/2018

Quý Vườn chủ thân mến,

Hội người nông dân xin Thông Báo đến quý Vườn chủ thông tin Quà Tiêu Phí Tích Luỹ -  7 Ngày sự kiện Công Chúa Biển Cả sẽ dời sang Thứ 2 ngày 9/7/2018 vì lý do kỹ thuật.

Thời gian;

  • Trao quà: vào 18:00 ngày 9/07/2018

Phần Thưởng:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Vườn chủ tiêu phí kim cương tích luỹ đạt mốc qui định sẽ nhận được những phần quà như sau:
Quà Tiêu Phí Tích Luỹ - 7 Ngày
Mốc Tiêu Tích Lũy Phần Thưởng 1
800 Rương Mở Rộng x5 + Quà Tăng Tốc x5
5,000 Rương Thần Bí x15 + Quà Tăng Tốc x15
12,000 Rương Cao Cấp x30