14:00 - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới 19/01/2018

Quý Vườn chủ thân mến,

Nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho quý Vườn chủ trong quá trình canh tác tại Nông Trại H5. BĐH sẽ tiến hành bảo trì hệ thống, cập nhật phiên bản mới "Trứng Vàng May Mắn". Thông tin cụ thể như sau:

Nội Dung Bảo Trì

  • Thời gian bảo trì dự kiến: 14:00 -  16:00 ngày 19/01/2018.
  • Nội dung bảo trì:
    • Cập nhật phiên bản mới: Trứng Vàng May Mắn bắt đầu từ 14:00 ngày 19/01 đến 23:59 ngày 25/01/2018.
    • Bảo trì ưu hóa hệ thống.
  • Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, quý Vườn chủ sẽ không thể đăng nhập. Ngoài ra, quý Vườn chủ vui lòng không nạp thẻ trong thời gian trên để tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Bé Bí Ngô xin chân thành cáo lỗi cùng quý Vườn chủ vì sự bất tiện trên, nay xin thông báo đến quý Vườn chủ để kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng cám ơn,